Przebudowa sieci ciepłowniczej

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na przebudowie istniejącej sieci cieplnej napowietrznej zlokalizowanej na estakadach energetycznych, zasilającej obiekty przemysłowo-usługowe na terenie Parku Przemysłowego Elana, którego zarządcą jest Eastside Bis Sp. z o. o.

Nastąpiła wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej na niskoparametrową sieć preizolowaną z przyłączami o łącznej długości około 5.000 m.

Nowa sieć ciepłownicza została wyposażona we wbudowany system alarmowy.

Wybudowana sieć ciepłownicza przesyła czynnik grzewczy na cele c.o. o parametrach 95/70oC z istniejącej elektrociepłowni EC-I, której właścicielem jest zarządca.

Inwestycja pozwoliła zlikwidować napowietrzne estakady energetyczne pochodzące z lat 60-tych i 70-tych XX wieku o łącznej długości około 4.700 m.

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.