ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/NI/2022

EASTSIDE-BIS Sp. z o.o. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73

 

Zaprasza Państwa do przygotowania i złożenia oferty na wykonanie węzła ciepła zgodnie z załączonym projektem.

 

Oczekiwany termin realizacji prac od 15 czerwca 2022 do 31 lipca 2022 roku.

Konieczna będzie współpraca z innymi wykonawcami robót na obiekcie (instalacje wentylacji, instalacje elektryczne oświetlenia i zasilania, branża budowlana).

Zamawiający zaprasza Oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym zakresie i na własny koszt.

W trakcie wizji zostaną udzielone odpowiedzi na pytania powstałe w trakcie opracowywania oferty.

 

Konsultant: Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838.

 

Oferta powinna zawierać:

-           wartość oferty (w ofercie prosimy oddzielnie podać wartość poszczególnych instalacji branżowych),

-           warunki i terminy płatności,

-           potwierdzenie czasu realizacji,

-           termin ważności oferty,

-           okres gwarancji i rękojmi.

 

Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia 17.05.2022 roku.

 

Załącznik: dokumentacja.

fileMaflow_Wezel.zip

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.