ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46/NI/2022

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o. Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73 zaprasza Państwa do przygotowania i złożenia oferty na:

BUDOWĘ INSTALACJI GRZEWCZEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA 7 i 40 BAR,

WODY DEMI ORAZ HYDROFORNI WODY POŻAROWEJ W OBIEKCIE H-46 POLE A/S

zgodnie z załączonym projektem.

 

Oczekiwany termin realizacji prac od 15 czerwca 2022 do 31 lipca 2022 roku.

Konieczna będzie współpraca z innymi wykonawcami robót na obiekcie (instalacje wentylacji, instalacje elektryczne oświetlenia i zasilania, branża budowlana).

Zamawiający zaprasza Oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym zakresie i na własny koszt.

W trakcie wizji zostaną udzielone odpowiedzi na pytania powstałe w trakcie opracowywania oferty.

Konsultant: Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838.

Oferta powinna zawierać:

-           wartość oferty (w ofercie prosimy oddzielnie podać wartość poszczególnych instalacji branżowych),
-           warunki i terminy płatności,
-           potwierdzenie czasu realizacji,
-           termin ważności oferty,
-           okres gwarancji i rękojmi.

Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia: 12.05.2022 roku.

 

Załącznik: dokumentacja.

pdf22.03_IS.CO_2022.04.26-CO.01.pdf
pdf22.03_IS.CO_2022.04.26-CO.02.pdf
pdf22.03_IS.H_2022.04.25-H.01.pdf
pdf22.03_IS.SP_2022.04.26-SP.01.pdf
pdf22.03_IS.SP_2022.04.26-SP.02.pdf
pdf22.03_OPIS_TECHNICZNY.pdf

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.