ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/NI/2022

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu zaprasza Państwa do przygotowania i złożenia oferty na wykonanie:

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej zachodniej części Hali AS w obiekcie H-46 oznaczonej w załączonym projekcie jako NW1,

- odciągów technologicznych z urządzeń lutowniczych i myjki.

Zapytanie ofertowe nie obejmuje wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wschodniej części Hali AS obiektu H-46 oznaczonej w załączonym projekcie jako NW2.

 

Uwagi:

Zamawiający dostarcza centralę wentylacyjną VBW BD-8BLS(50) o wydajności 40.000 m3/h z okablowaniem i automatyką.

Połączenie szafy sterującej z centralą należy wycenić i wykonać w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie obejmuje montaż centrali wentylacyjnej na podeście na dachu w zachodniej części Hali AS.

Zapytanie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej dla dźwigu.

Na dachu będzie zamontowany konstrukcja stalowa podestu pod centralę wentylacyjną.

 

Oczekiwany termin realizacji prac od 15 czerwca 2022 do 31 lipca 2022 roku.

Szczegóły do omówienia w trakcie opracowania oferty.

Konieczna będzie współpraca z innymi wykonawcami robót na obiekcie (instalacje energetyczne, instalacje elektryczne oświetlenia i zasilania).

Konsultant: Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838.

 

Oferta powinna zawierać:

-           wartość oferty (w ofercie prosimy oddzielnie podać wartość kanałów wentylacyjnych),

-           warunki i terminy płatności,

-           potwierdzenie czasu realizacji,

-           termin ważności oferty,

-           okres gwarancji i rękojmi.

 

Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia 09.05.2022 roku.

pdf22.03_IS_CO.01.pdf
pdf22.03_IS_CO.02.pdf
pdf22.03_IS_CO.03.pdf
pdf22.03_IS_EL.01.pdf
pdf22.03_IS_WM.01.pdf
pdf22.03_IS_WM.03.pdf
pdf22.03_IS_WM.02.pdf
pdf22.03_IS_WM.04.pdf
pdf22_03_K_RYSUNKI.pdf
pdfOPIS_TECHNICZNY.pdf

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.