ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 43 / NI / 2020

EASTSIDE-BIS Sp. z o.o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu z PIR w obiekcie H-46, Pole AS.

 

I.         Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

 

-        dostawę i montaż nowej elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120 mm w osi podłużnej „W” o długości około 82 m i wysokości około 9,00 m od osi poprzecznej nr „1” do osi poprzecznej nr „17” obiektu H-46,

-        dostawę i montaż nowej elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120 mm w osi poprzecznej „17” o długości około 10,80 m i wysokości około 9,90 m od osi podłużnej nr „W” do osi podłużnej nr „Z” obiektu H-46,

-        dostawę i montaż podkonstrukcji stalowych dla bram przemysłowych w liczbie 4 szt. o wymiarach 3000 x 3300 /bramy przemysłowe segmentowe z drzwiami serwisowymi dostarcza i montuje Zamawiający; ostateczna lokalizacja bram zostanie uzgodniona na etapie prowadzenia prac/,

-        dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich.

 

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego w celu omówienia szczegółów technicznych.

 

II.       Zamawiający dostarcza:

-        protokół z ustawowego półrocznego przeglądu budowlanego

 

III.     Oferta powinna zawierać:

-        wartość prac objętych zapytaniem ofertowym /netto/,
-        termin/terminy płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym,
-        planowany czas realizacji prac /przewidywane przez Zamawiającego rozpoczęcie  prac: 15 października 2020/
-        informację o terminie ważności oferty /Zamawiające oczekuje minimum 45 dniowego terminu ważności/,
-        wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

 

Konsultant:

Kierownik Działu Inwestycji i Rozbiórek: Zbigniew Wojciechowski

Telefon: 604 451 838

Mail: z.wojciechowski@elana.pl

 

www.nieruchomosci.elana.pl 

 

Termin składania ofert upływa dnia: 28.08.2020 roku o godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ H-46 – Pole AS – Elewacja ”

 

fileH-46_-_POLE_AS_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja_-_formularz_ofertowy.docx
jpgH-46_-_POLE_AS_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja_-_przekroj.JPG
fileH-46_-_POLE_AS_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja_-_umowa_wzor.docx
pdfH-46_-_POLE_AS_-_zapytanie_ofertowe_-_elewacja.pdf


    

                                              

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.