ZAPYTANIE OFERTOWE 49/NI/2020

Zapytanie ofertowe 49/NI/2020 - Remont kanalizacji

Eastside Bis Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu,ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73,

zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu kanalizacji zlokalizowanej w rejonie północnym obiektu H-46, Pole CN obejmującej następujący zakres prac:

- wymiana rury KD 500 mm w gruncie nawodnionym o długości L=25m (rury PCV DN500 SN8 SDR-34)

- wymiana rury KD 400 mm w gruncie suchym o długości L=8m (rury PCV DN500 SN8 SDR-34)

- remont studni KD – 1 szt.

- usunięcie przewężenia w studni – 1 szt.
 

Dodatkowo proszę o określenie mogących wystąpić dodatkowych kosztów w następującym ujęciu:

- wpłukiwanie igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez obsypki: … zł/jeden igłofiltr

- pompowanie wody z wykopu przy użyciu agregatu igłofiltrowego: … zł/m-g

- montaż tymczasowego rurociągu do odprowadzenia wody z wykopu w miejsce zrzutu wskazane przez Zamawiającego: … zł/mb

Oferent winien bezwzględnie dokonać wizji lokalnej w terenie we własnym zakresie i na własny koszt w celu zapoznania się ze wszystkimi warunkami terenowymi mogącymi mieć wpływ na przygotowanie oferty w pełnym zakresie.

Konsultant Zamawiającego: Waldemar Bruliński, tel. 692 442 871

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich pytań związanych z realizacją prac objętych zapytaniem ofertowym.

www.nieruchomosci.elana.pl


    

                                              

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.