ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 218 / NI / 2017

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowo – socjalnych obiektu o numerze technologicznym H-74/1 oraz północnej elewacji obiektów o numerach technologicznych H-74/1, H-74/2 i L-75, zlokalizowanych na terenie należącym do Zamawiającego w Toruniu.

 

Zakres prac obejmuje:

- demontaż okien, zamurowanie ścian z przygotowaniem otworów pod montaż okien

- demontaż sufitów podwieszanych, instalacji CO i instalacji elektrycznych, wykładzin, stolarki drzwiowej

- oczyszczenie ścian /powłoki malarskie, tapety/

- szpachlowanie ubytków ścian, gładzie, malowanie

- dostawa i montaż sufitu podwieszanego

- dostawa i montaż stolarki drzwiowej

- docieplenie styropianem grubości 12cm elewacji północnej obiektu H-74/1 na długości pomieszczeń biurowo – socjalnych od poziomu rampy samochodowej do poziomu zadaszenia rampy samochodowej wraz z tynkiem strukturalnym i malowaniem, kolor RAL 9006

- docieplenie styropianem grubości 12cm elewacji północnej obiektu H-74/2 na długości pomieszczeń biurowo – socjalnych od poziomu rampy samochodowej do poziomu zadaszenia rampy samochodowej wraz z tynkiem strukturalnym i malowaniem, kolor RAL 9006

- docieplenie styropianem grubości 12cm elewacji północnej obiektu L-75 na długości pomieszczeń biurowo – socjalnych od poziomu rampy samochodowej do poziomu zadaszenia rampy samochodowej wraz z tynkiem strukturalnym i malowaniem, kolor RAL 9006

- demontaż okien w części magazynowej obiektów H-74/1, H-74/2 i L-75

- zamurowanie ścian po demontażu okien w części magazynowej obiektów H-74/1, H-74/2 i L-75

- tynkowanie ściany elewacyjnej północnej od poziomu rampy do poziomu zadaszenia rampy obiektów H-74/1, H-74/2 i L-75 wraz z malowaniem kolorem RAL 9001

- mycie ciśnieniowe i malowanie w kolorze białym wymurówek elewacji z cegły sylikatowej

- kompleksowe obróbki blacharskie części socjalnej obiektów: H-74/1, H-74/2 i L-75

 

Dodatkowe dane do zapytania ofertowego:

- stolarkę okienną dostarcza Zamawiający

- pozostałe materiały do realizacji zadania dostarcza Wykonawca

- prace ujęte w zapytaniu nie obejmują wykonania nowej instalacji CO i nowej instalacji elektrycznej

- złom stalowy powstały w wyniku prac demontażowych odbierze Zamawiający

- pozostałe odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac odbierze Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt

 

Oferta powinna zawierać:

- wartość robót netto

- termin płatności za wykonanie robót objętych zapytaniem ofertowym

- planowany czas realizacji robót

- informację o terminie ważności oferty

- okres udzielonej gwarancji i rękojmi

 

Konsultant ds. organizacyjnych Zamawiającego:

Zbigniew Wojciechowski, Kierownik Działu Inwestycji i Rozbiórek, tel. 604 451 838

 

Konsultant ds. technicznych Zamawiającego:

Eugeniusz Luty, Rzeczoznawca Budowlany, tel. 604 796 659

 

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez przyszłego Wykonawcę w obecności jednego z wyżej wymienionych przedstawicieli Zamawiającego.

 

Przyszły Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona pomiarów z natury w celu przygotowania i złożenia oferty.

 

Termin składania oferty do dnia 28.07.2017 roku, godzina 15:00

 

Adres składania ofert, specjalista ds. umów, Anna Szczęsna: e-mail: a.szczesna@elana.pl

 

Planowany przez Zamawiającego termin podpisania umowy do dnia 04.08.2017 roku.

 

Załączniki:

szkic stolarki okiennej

jpgH-74_1_-_okna.jpg

Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648  
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.