ZAPYTANIE OFERTOWE – DZIAŁKA NR 319/1

BORYSZEW Spółka Akcyjna zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, powiat m. Konin, województwo wielkopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 319/1 o powierzchni 1,7061 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr KN1N/00003776/5. 

 

pdf319-1_-_Zapytanie_ofertowe.pdf
jpg319-1_-_MPZP_-_rysunek_(legenda).jpg
tif319-1_-_MPZP_-_rysunek.tif
pdf319-1_-_MPZP_-_uchwala_315_z_30.06.2004.pdf
pdfGM.6621.1.1221.2023_wypis.pdf
pdfGM.6621.1.1221.2023_wyrys.pdf

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Boryszew Nieruchomości Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.