ZAPYTANIE OFERTOWE nr 80/NI/2023

BORYSZEW NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń, zaprasza Państwa do złożenia oferty na rozbiórkę części bocznicy kolejowej należącej do Zamawiającego wraz ze złożeniem oferty na zakup szyn i elementów mocujących pochodzących z rozbiórki.

 

  1. Stan obecny terenu planowanego obszaru prac rozbiórkowych:

Czynny teren przemysłowo – usługowo – magazynowy z krzyżówkami drogowymi.

Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, teletechniczna i elektroenergetyczna).

 

  1. Zakres zapytania ofertowego:

Przedmiotem rozbiórki jest tor oznaczony na załączonym schemacie bocznicy kolejowej jako 311, 313, 314 o długości łącznej około 640 m z wbudowanymi szynami S42 w skład którego wchodzą 2 rozjazdy.

 

  1. Ważne informacje:

-       Zapraszamy do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie.

-        Na ewentualne pytania powstałe na etapie analizy zapytania ofertowego odpowiedzi zostaną udzielone w trakcie               wizji lokalnej.

-        Planowany termin realizacji robót rozbiórkowych: listopad – grudzień 2023.

-        Całość materiałów stalowych pochodzących z rozbiórki będzie podlegać procesowi ważenia na wadze samochodowej należącej do Zamawiającego, znajdującej się na jego terenie i posiadającej aktualną legalizację.     

Koszt ważenia pokrywa Zamawiający.

-        Zamawiający oczekuje przedpłatowego systemu rozliczania odbioru szyn i elementów mocujących pochodzących           z rozbiórki.

-        Konsultant Zamawiającego: Jarosław Lewandrowski, tel. 601 220 780.

 

  1. W ofercie należy podać:
  1. Termin ważności warunków oferty. Zamawiający oczekuje minimum 30 dniowego terminu ważności warunków oferty.
  2. Cenę ofertową w wersji I – za prace rozbiórkowe torowiska wraz z demontażem podkładów kolejowych.
  3. Cenę ofertową w wersji II – za prace rozbiórkowe torowiska wraz z demontażem podkładów kolejowych i ich utylizacją.
  4. Cenę ofertową za 1 tonę szyn i elementów mocujących.
  5. Warunki i terminy płatności za wykonane prace rozbiórkowe. Zamawiający oczekuje minimum 30 dniowego terminu płatności.
  6. Do oferty należy dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej Oferenta.

 

V.        Załącznik do zapytania ofertowego:

Schemat bocznicy kolejowej

 

Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 06.11.2023 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 80/NI/2023” w siedzibie Spółki w Toruniu.

https://nieruchomosci.elana.pl/

jpgZapytanie_ofertowe_80_NI_2023_-_schemat_bocznicy.jpg

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Boryszew Nieruchomości Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.