Elana Nieruchomości

Park Przemysłowy ELANA to zwarta enklawa przedsiębiorczości, czyli ok. 100 najemców oraz ok. 70 przedsiębiorców. Oferuje tereny inwestycyjne, hale magazynowe i produkcyjne oraz powierzchnie biurowe wraz z możliwością dostosowania nieruchomości do potrzeb inwestora i wsparciem procesu inwestycyjnego (doradztwo w zakresie projektowania, pomoc w uzyskaniu dokumentów administracyjnych).

Nieruchomości posiadają pełne uzbrojenie nie tylko w podstawowe media (energia elektryczna, woda, kanalizacja), ale również istnieje możliwość podłączenia większości z nich do sieci technologicznych (para, azot).

Tereny inwestycyjne nie posiadają Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, więc przy konfiguracji zabudowy i przeznaczenia gruntów należy opierać się na Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które zakłada dowolność zagospodarowania gruntu i możliwość wprowadzenia zabudowy (magazyny, składy, produkcja, powierzchnie biurowe, usługi i inne). Ponadto nie ma ograniczeń w zakresie lokowania działalności o charakterze uciążliwym, a także nie jest wymagana rekultywacja terenu.

Drogi na terenie Parku Przemysłowego ELANA w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną przejęte przez Gminę Miasta Toruń i przekształcone w drogi publiczne, dzięki czemu każda nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada dostęp do drogi docelowo publicznej.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z usług innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew znajdujących się na terenie parku:

  • Elana Energetyka Sp. z o. o. – pomoc w zakresie dostarczania mediów (energii elektrycznej,  sprężonego powietrza i innych) do Klienta; istnieje możliwość zamawiania mocy energetycznej aż do 64 MW.

  •  IT (przekształcany w Oddział EDC) – pomoc w zakresie szeroko rozumianej informatyki
    oraz telekomunikacji.

  • PET Sp. z o. o. – pomoc w zakresie budowy urządzeń, zbiorników, maszyn, konstrukcji stalowych, a także przy relokacji całych linii produkcyjnych oraz ich utrzymaniu.

  • HR Service Sp. z o. o. – pomoc w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Boryszew Nieruchomości Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.